Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, có đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định của pháp luật VIỆT NAM. Chính sách bảo hành của từng dòng sản phẩm sẽ được nghiêm ngặt thực hiện theo quy định.

BAO CAO SU
+ Nguồn gốc hàng: thể hiện rỏ trên từng sản phẩm, chấp hành theo quy định của dòng hàng. 
+ Hạn sử dụng: được ghi rỏ trên từng chiếc Bao cao su (có ghi ngoài hộp và trên từng chiếc)
+ Cam kết: Hàng hóa giao có hạn sử dụng >= 1 năm

GEL BÔI TRƠN
+ Nguồn gốc hàng: Được nêu rõ trên từng sản phẩm được công bố trên website
+ Hạn sử dụng: được ghi rõ trên từng TUBE (có ghi ngoài hộp và trên từng TUBE)
+ Cam kết: Hàng hóa giao có hạn sử dụng >= 6 tháng

QUE THỬ NHANH
+ Nguồn gốc hàng: Được nêu rõ trên từng sản phẩm được công bố trên website
+ Hạn sử dụng: được ghi rõ trên từng que/card (có ghi ngoài hộp và trên từng que/card)
+ Cam kết: Hàng hóa giao có hạn sử dụng >= 6 thángFacebook