Bao cao su Powermen longshock – dòng bao cá ngựa – khẳng định vị thế đàn ông
Ngày cập nhật 16/06/2018

Đúng với cái tên gọi của nó  “ Bao cao su Powermen Long shock type – Bao Cá ngựa “ . – Đây là dòng bao rất đặc biệt. Theo như khách hàng hay ví von, bao này dùng để “ TẠO CẢM GIÁC LẠ “ khi yêu. Vì sao lại được gọi như thế…

PHÒNG THE

Bao cao su Powermen longshock – dòng bao cá ngựa – khẳng định vị thế đàn ông
Ngày cập nhật 16/06/2018

Đúng với cái tên gọi của nó  “ Bao cao su Powermen Long shock type – Bao Cá ngựa “ . – Đây là dòng bao rất đặc biệt. Theo như khách hàng hay ví von, bao này dùng để “ TẠO CẢM GIÁC LẠ “ khi yêu. Vì sao lại được gọi như thế…