Nhận biết 9 loại bao cao su độc đáo khiến cuộc ‘yêu’ nóng bỏng hơn
Ngày cập nhật 24/03/2021

Có gai, siêu mỏng, tạo cảm giác ngứa ran, hoặc phát sáng trong đêm… là những loại bao cao su khiến ‘chuyện ấy’ trở nên kích thích hơn. Bao cao su có gai và bề mặt thô Loại này có hình dạng và kết cấu có thể tăng kích thích khi quan hệ, tùy thuộc…

PHÒNG THE

Nhận biết 9 loại bao cao su độc đáo khiến cuộc ‘yêu’ nóng bỏng hơn
Ngày cập nhật 24/03/2021

Có gai, siêu mỏng, tạo cảm giác ngứa ran, hoặc phát sáng trong đêm… là những loại bao cao su khiến ‘chuyện ấy’ trở nên kích thích hơn. Bao cao su có gai và bề mặt thô Loại này có hình dạng và kết cấu có thể tăng kích thích khi quan hệ, tùy thuộc…